Jak przygotować się do wizyty w Poradni

Wymogi formalne – każdy kto po raz pierwszy przychodzi do poradni musi mieć:

1. skierowanie,     

2. badania uzasadniające podejrzenie kliniczne, 

3. należy także zabrać ze sobą pełną dokumentację zdrowotną.

    Warunkiem przyjęcia w ramach NFZ jest skierowanie od lekarza rodzinnego, aktualny dowód ubezpieczenia,

Przyjęcia wyłącznie po uprzedniej rejestracji

Przyjęcia pilne winny być uzgadniane przez lekarza kierujecego

 

Praktyka Endokrynologiczna s.c.

Strona wykonana przez: ADAMNA